چک لیست نوزادی

چک لیست نوزادی ، قبل از به دنیا آمدن کودک تمام وسایل مورد نیاز با نام سیسمونی خریداری می‌شود و